Wij hanteren: C A P

Contact en vastleggen van afspraken 

Aanlevering van foto’s 

Publicatie

    

Wij zijn lid van de Fotografenfederatie en onderschrijven de 10 geboden van het auteursrecht op foto’s 

1 – Respecteer het auteursrecht op foto’s

2 – Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken

3 – Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.

4 – Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding

5 – Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden

6 – Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.

7 – Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.

8 – Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

9 – Let op de rechten die anderen op een foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

10 – Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

Het niet naleven van één of meer van deze voorwaarden betekent dat inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht; lees hierover:

http://dupho.nl/downloads/Algemene_VoorwaardenDuPho_jan.2015.pdf